اعتراض به تغییرات ایجاد شده در تبصره ۷ نظام پزشکی

نامه اعتراض جامعه پزشکان و دندانپزشکان کشور به تغییرات ایجاد شده در تبصره ۷ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون اجازه تاسیس مطب 

به نام خدا

      اینجانبان گروهی از دندانپزشکان و پزشکان عمومی و متخصص معترض به تغییرات ایجاد شده در تبصره ۷ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون اجازه تاسیس مطب مصوب ۱۵ اذر ۸۴ هستیم و به عرض می رسانیم که آیین نامه فوق به یکباره و بطور یک طرفه توسط وزارت محترم بهداشت دچار تغییرات شده است که باعث ایجاد مشکلات اساسی برای پزشکان و دندانپزشکان مشمول این آیین نامه گردیده است

با توجه به اینکه جمع آوری امتیاز امری زمان  بر و نیازمند برنامه ریزی و صرف وقت در شهرستان ها و مناطق محروم کشور میباشد(( مثلا امتیاز شهرستان دماوند ۸۴ میباشد و نیازمند ۴ سال کار و فعالیت در این مرکز است)) ،تغییرات یکباره و افزایش امتیاز اعمال شده از طرف وزارت محترم بهداشت، با توجه به اینکه پزشکان قبل از شروع جمع آوری امتیاز بر اساس قوانین قبل برنامه زندگی خود را با ان هماهنگ کرده و در ان شهرستان شروع به کار و فعالیت نموده اند باعث ایجاد مشکلات اساسی در زندگی و آینده این قشر از جامعه گردیده است. بسیاری از پزشکان و دندانپزشکان قبل از تغییر آیین نامه فوق شروع به فعالیت و جمع آوری امتیاز کرده اند که متاسفانه در میانه راه از ۹۵/۱/۱  امتیاز تغییر کرده است و باعث ایجاد مشکلات اساسی برای پزشکان و دندانپزشکان شده است 

تغییراتی که در ضوابط تبصره ۷ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون اجازه تاسیس مطب بعد از ۳۰ سال ایجاد شده است 

تبصره ۷ قبل از سال ۹۵ شامل ۱۳ بند بوده که یکباره در سال ۹۵ تغییر کرده و به ۹ بند کاهش پیدا کرده است

 پزشکان و دندانپزشکان فارغ التحصیل خارج از کشور که ارز دولتی استفاده نکرده اند،جهت تاسیس مطب در ۵ شهر بزرگ نیاز به ۱۹۲ امتیاز و در شهر های کوچک نیاز به  ۸۲  امتیاز داشتند که به یکبار امتیاز به ۳۶۰ افزایش یافته است، با توجه با اینکه این دانشجویان بعد از فراغت از تحصیل  با استناد به این بند برنامه ریزی کار و زندگی اینده خود را در کشور عزیزمان ایران انجام نموده اند ، متاسفانه به یکباره این بند حذف شده و باعث ایجاد مشکلات زیادی در کار و زندگی ایشان شده است 

دانشجویان خارج از کشور معاف از طرح بوده و  از امکانات تحصیلی دانشگاه های  داخل کشور هیچ استفادهای نکرده اند و پس از بازگشت به کشور نیز مبالغ هنگفتی جهت گذراندن دوران تکمیلی پرداخته اند(  تا ۱۲۰ میلیون تومان) ، حتی با پرداخت  شهریه بیش از ۲-۳ برابر دانشجویان داخل کشور برای ۱ تا ۴  ترم دوره تکمیلی  تمام وسایل و مواد دنداپزشکی مورد نیاز در دانشکده را بصورت جداگانه تهیه کرده اند و منبع کمک هزینه قابل توجهی برای دانشگاه های کشور بوده اند. با توجه به بند  ۵   تبصر ۷ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون اجازه تاسیس مطب مصوب ۱۵ اذر ۸۴ جهت تاسیس مطب، امتیاز مطب در شهر های بزرگ  ۱۹۲ امتیاز بوده است. این دانشجویان با توجه به تبصره ۷ مصوب  سال ۸۴ از کشور خارج شده و با وجود همین تبصره به کشور بازگشته اند و شروع به فعالیت و تشکیل خانواده و جمع آوری امتیاز کرده و برنامه زندگی خود را بر پایه ان بنا کرده اند که متاسفانه در میانه راه تبصره ۷ ماده ۱۳  آیین نامه اجرایی قانون اجازه تاسیس مطب تغییر داده شده است و مشکلات جدی در زندگی خانوادگی خود شده اند و صدمات جدی به بنیان خانواده ایجاد کرده است 

چرا در تبصره جدید امتیاز تاسیس مطب برای انانکه با ارز و امکانات دولتی در خارج از کشور تحصیل  کرده اند با انان که با هزینه شخصی خارج از کشور تحصیل کرده اند یکسان است و هر ۲ گروه باید ۳۶۰ امتیاز جمع اوری کنند؟   چرا در تبصره جدید امتیاز تاسیس مطب برا ی انانکه  با هزینه شخصی خارج از کشور تحصیل کرده اند و بعد از بازگشت به کشور نیز با دادن امتحانات و پرداخت مبالغ زیاد حتی تا ۱۲۰ ملیون تومان و گذراندن  دوران تکمیلی  ۱ تا ۳ سال  با دانشجویان داخل کشور  یکسان است و هر ۲ گروه باید ۳۶۰ امتیاز جمع اوری کنند؟  

بر اساس تبصره ۷ قدیم  بند ۷  پزشکان و دندانپزشکانی  که سن یکی از والدین انها بالای ۶۰ سال و یا دارای بیماری صعب العلاج بود مجاز به تاسیس مطب و فعالیت در شهر محل سکونت پدر و مادر خود بوده اند ، اما در تبصره جدید سن والدین به ۶۵ سال افزایش یافته و فقط منحصر به تک فرزندان می باشد و بیماری صعب العلاج نیز بطور کامل حذف گردیده است 

پیامبر اکرم (ص) خدمت به والدین را بالاتر از جهاد در راه خدا میداند

با توجه به افزایش مشکلات زندگی  چرا در ایین نامه جدید سن والدین از ۶۰ به ۶۵ سال افزایش پیدا کرده است و چرا فقط برای تک فرزندان اجازه تاسیس مطب و فعالیت در شهر محل سکونت پدر و مادر اعطا شده است ، چرا  سایر پزشکان و دندانپزشکان از خدمت به والدین و کمک و همیاری به انها در شهر محل سکونتشان محروم گشته اند  ؟  

 بر اساس بند ۱۱ تبصره ۷ قدیم  پزشکان و دندانپزشکان  بومی شهر مورد درخواست جهت تاسیس مطب  نیاز به ۲۵۰ امتیاز در شهر های غیر مجاز و بدون کسب امتیاز در شهر های مجاز امکان تاسیس مطب را داشتند، چرا به یکباره این بند بطور کامل  حذف شده است .بهتر ان نیست که پزشکان بومی در شهر خود و در کنار خانواده خود مشغول به فعالیت باشند و       اواره شهر های مختلف نشوند  

 بر اساس بند ۸ تبصره ۷ قدیم  پزشکان و دندانپزشکانی که همسرشان دانشجو باشد امکان کار و فعالیت در شهر مورد تحصیل همسر خود را دارند که متاسفانه این بند بطور کامل حذف شده است.حفظ بنیان خانواده از مهمترین مسائل جامعه میباشد. ایا این افراد باید در شهر دیگری در حال فعالیت باشند و همسران انان در شهر دیگری مشغول تحصیل باشند ؟  بسیاری از پزشکان و دندانپزشکان بر اساس این بند تشکیل خانواده داده اند، ایا این امر باعث تضعیف بنیان خانواده و ایجاد مشکلات اساسی در زندگی مشترک این افراد  نمیگردد؟  

ضوابط تبصره ۷ ماده ۱۳  ایین نامه اجرایی قانون اجازه تاسیس مطب در سال ۹۵ به یکباره تغییر کرده و از ۹۵/۱/۱ اجرایی شده است این در حالی است که بسیاری از پزشکان و دندانپزشکان قبل از این تاریخ  فارغ التحصیل شده و شروع به جمع اوری امتیاز کرده اند،که به یکباره و در میانه راه ضوابط تغییر کرده است. مکاتبات بسیار با وزارت بهداشت و نظام پزشکی انجام شده است اما متاسفانه کسی جواب گو نیست.نامه اعتراض جمعی زیادی از پزشکان و دندانپزشکان در تاریخ ۹۴/۸/۶  به  وزارت بهداشت و وزیر محترم بهداشت و سازمان نظام پزشکی ارسال و ثبت شده است  

لذا تقاضا داریم  تبصره ۷ ماده ۱۳  ایین نامه اجرایی قانون اجازه تاسیس مطب به حالت سابق بازگردد و مانع از ایجاد مشکلات اساسی در کار و زندگی  پزشکان و دندانپزشکان مشمول این قانون گردد

با تشکر

 (از طرف امضا كنندگان نامه (جمعى از پزشکان و دندانپزشكان و دانشجويان  كشور

رونوشت

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی 

کمسیون محترم بهداشت مجلس شورای اسلامی

ریاست محترم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
دادستان محترم کل کشور

ریاست محترم سازمان نظام پزشکی

 

لينك گروه
https://telegram.me/joinchat/C4Yjw0CGbBkOyq_zeGwZVA

امضای این دادخواست

By signing, I authorize - to hand over my signature to those who have power on this issue.


یا

تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook