نامه اعتراض دندانپزشکان هرمزگان مبنی بر عدم تامین تجهیزات و مواد مصرفی از سوی شبکه بهداشت مربوطه

بسمه تعالی 

اداره بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت؛درمان و آموزش پزشکی

جناب اقای دکتر صمد زاده

باعرض سلام و احترام :

احتراماجمعی از دندانپزشکان طرحی و قراردادی شاغل در استان هرمزگان مراتب اعتراض خود را نسبت به تامین وسایل و تجهیزات دندانپزشکی اعلام می داریم.

باتوجه به دستورالعمل نسخه 18 قرارداد بیمه روستایی شبکه ی بهداشت و درمان مربوطه موظف به تامین تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز و همچنین تعمیر یونیت و تجهیزات دندانپزشکی می باشد.

با توجه به پیگیری های مکرر ولی بدون نتیجه دندانپزشکان شبکه بندرعباس،قریب به حدود 3 ماه می باشد که هیچ خریداری از سوی شبکه بهداشت مربوطه انجام نگرفته است ( وسایلی از جمله کارپول بی حسی، آب مقطر، دستکش، کامپوزیت ،اچ ،باند و آمالگام  ) و همچنین تعمیر و سرویس وسایل  ،دندانپزشکان را با مشکل جدی روبرو کرده است.بطوری که اینجانبان قادر به انجام خدمات روتین دندانپزشکی نمی باشیم

لذا از شما خواستارم با توجه به لطف و عنایت همیشگیتان دستورات لازم را مبذول بفرمائید.

با تشکر از حسن شما


سعیده دارشی    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست


یا

تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook