درخواست تمدید مهلت ثبت نام حضوری

جناب آقای دکتر دارابی معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سلام علیکم

احتراما ، ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر ، با توجه به این که وزارت بهداشت ، تاریخ شروع دوره ی آموزشی دستیاران دوره ی چهل و چهار را 15/06/1396 تعیین و ابلاغ نموده است اما جنابعالی مستحضر هستید مراحل تنظیم و تهیه ی مدارک ثبت نام از جمله تنظیم سند تعهد محضری ، نامه ی تسویه حساب اداره ی رفاه ، نامه ی ابطال پروانه مطب و سایر مراحل پروسه ای زمانبر می باشد و از آن مهم تر جابجایی خانواده ها به مشهد ، اسکان ، ثبت نام مدارس و ... نیاز به زمان لازم دارد ، لذا ما امضاکنندگان نامه از جنابعالی استدعا داریم به منظور تسهیل امر ثبت نام و رعایت حرمت خانواده های ما دستیاران و وحدت رویه با دستیاران استریت که تا 31/06/96 بخش دارند در صورت صلاحدید دستور فرمایید مهلت ثبت نام حضوری از 14/06/96 به 25/06/96 و شروع دوره ی آموزشی از 15/06/96 به 1/07/96 تغییر یابد. قطعا این اقدام جنابعالی در دفاع از حفظ آرامش  خانواده ی ما دستیاران موجب دلگرمی ما در همین ابتدای شروع دوره و دعای خیر خانواده های ما به خاطر رعایت آرامش آنها جهت هماهنگی با شرایط جدید زندگی آنها خواهد شد.

رونوشت

اداره ی تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت استحضار


دستیاران دوره 44 دانشگاه مشهد    Contact the author of the petition


OR

Your email address will not be published on our site. However, the author of the petition will see all the information you provide on this form.

You will receive an email with a link to confirm your signature. Please check your inbox (and spam folder).
Facebook